Stéphanos steunen?

We hebben uw hulp hard nodig. Klik op onderstaande button om uw steentje bij te dragen.

 

Doneer!

U bevindt zich hier: Home » Donateurs > Schenken en nalaten

Schenken en nalaten

Stéphanos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit label van de belastingdienst geeft aan dat Stéphanos geen schenkbelasting en erfbelasting hoeft te betalen over uw gift of erfenis. Voor u betekent het dat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

 

Schenken door het overmaken van een bedrag

De eenvoudigste en bekendste manier van schenken is door een bedrag over te maken op NL74RABO0335307450 ten name van Stéphanos te Hendrik Ido Ambacht.

Hieronder valt uw donateurbijdrage of bijvoorbeeld de maandelijkse bijdrage voor de financiële adoptie van een weeskind. Op deze manier steunt u de algemene kosten of specifieke projecten van Stéphanos. U kunt bij uw schenking eventueel aangeven waarvoor uw gift gebruikt moet worden.

 

Nalatenschap

Als u Stéphanos bij uw overlijden iets wilt nalaten, kunt u in een testament de stichting tot erfgenaam benoemen of een legaat maken aan de stichting. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw eigen notaris of onze penningmeester Dhr. L. Den Boer (078-6820685 of penningmeester@stephanos.nl).