Stéphanos steunen?

We hebben uw hulp hard nodig. Klik op onderstaande button om uw steentje bij te dragen.

 

Doneer!

U bevindt zich hier: Home » Kerken

Kerken

Stéphanos weet zich gesteund door de kerken, hier in Nederland maar ook in Canada, Noord-Amerika, Malawi en Zambia. Wilt u als gemeente of kerkenraad ook iets voor Stéphanos betekenen? Hieronder vind u een aantal mogelijkheden. Uw steun is van harte welkom!

 

Bid

De kerk, het huis van God, is de plek waar Hij gediend wil worden. Wij kunnen hier in vrijheid naar een kerk waar de Waarheid zuiver gebracht wordt. Dat is voor veel mensen in Malawi en Zambia niet het geval.

Laten we het voorbeeld van de eerste gemeenten volgen: “… maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.” - Handelingen 12 : 5b

 

Wij willen u vragen de Malawiërs en Zambianen gedurig – voortdurend - in de gemeenschappelijke gebeden te gedenken. Dank God voor de zegeningen die Hij ons schenkt en smeek Hem om ook hen te zegenen, die het minstens zo hard nodig hebben!

 

Collecteer

“Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt,

gelijk als ik aan de Gemeenten in Galátië verordend heb, doet ook gij alzo.

Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg,

vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft;…”

1 Korinthe 16 : 1 en 2

 

De gemeente in Jeruzalem heeft het moeilijk, zij hebben de hulp van andere gemeentes nodig. In 1 Korinthe 16 roept Paulus de gemeente op om middelen in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem, die zelf niet rond kan komen. Hij doet hierbij een beroep op het gebod van God: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.” – Markus 12 : 31. Wilt u als gemeente of kerkenraad ook invulling geven aan dit gebod?

Denk dan eens aan Stéphanos, bijvoorbeeld bij het maken van het collecterooster of het organiseren van een gemeentedag. Ook kunt u folders of kwartaalbladen via de informatietafel in uw kerk verspreiden.

 

Weeskinderen en hun omgeving in Malawi en Zambia krijgen levensreddende hulp. Stéphanos helpt hen in lichamelijke en geestelijke nood. Helpt u mee? Neem dan contact met ons op.

 

Presentatie

Wilt u in uw gemeente aandacht geven aan diaconale hulp of ontwikkelingswerk?

Wilt u een aansprekende en afwisselende thema-avond organiseren?

Wilt u jong en /of oud kennis laten maken met Stéphanos?

Wilt u een spreker tijdens een verenigingsavond of ouderenmiddag?

 

Stéphanos verzorgt presentaties op maat. Wij komen u graag wat vertellen over de werkgebieden en de projecten van Stéphanos. Wij kunnen eventueel ook een informatie- of verkoopstand verzorgen op uw (kerkelijke) verkoping. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Jongeren

Wat zou het mooi zijn om met een groep jongeren, bijvoorbeeld van de zondagsschool of jeugdvereniging, een groep leeftijdsgenoten in een ontwikkelingsland te ondersteunen! Stéphanos biedt deze mogelijkheid.

Via het groepsadoptieprogramma worden kinderen uit Malawi geholpen om te overleven. Zij krijgen voedsel, medische zorg en hun verzorgers worden getraind in o.a. hygiëne en kinderziektes.

Je krijgt een foto van de kinderen en je wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het veld.

 

Wil je meer informatie of je aanmelden voor de groepsadoptie? Ga dan naar deze pagina voor de sponsormogelijkheden.

 

Samenwerken

In Nederland zetten meer dan 10 werkgroepen zich volop in om fondsen te werven voor weeskinderen in Malawi en Zambia. Zij hebben veel ervaring met het organiseren van o.a. verkopingen, acties en concerten. Voor u als gemeente of kerkenraad is er de gelegenheid om met deze werkgroepen samen te werken of hen een platform te bieden.

Kijk hier voor een werkgroep bij u in de buurt.