Stéphanos steunen?

We hebben uw hulp hard nodig. Klik op onderstaande button om uw steentje bij te dragen.

 

Doneer!

U bevindt zich hier: Home » Wat we doen

Direct naar: Wat we doen - in Nederland - Wat we doen - in Malawi - Wat we doen - in Zambia

Wat we doen - in Nederland

Niet alleen in Malawi en Zambia wordt hard gewerkt voor de weeskinderen, ook in Nederland worden de handen uit de mouwen gestoken! Zonder de steun van de vele vrijwilligers in Nederland kunnen projecten in Malawi en Zambia niet blijven doorgaan. Daarom zetten wij ons op verschillende manieren in voor dit mooie werk, dat helaas nog steeds nodig is:

 

  • Bewustwording m.b.t. de nood van weeskinderen en hun omgeving
  • Fondsenwerving
  • Vergroten van de naamsbekendheid van Stéphanos

De werkgroepen, onze vrijwilligers, spelen hier een grote rol bij. Zij organiseren door het hele land allerlei markten, beurzen en acties om fondsen te werven voor het werk van Stéphanos. Op diverse plaatsen in Nederland zijn winkeltjes met zelfgemaakte kaarten, handgemaakte producten uit Malawi, speelgoed en nog veel meer. De eigenaars zetten zich kosteloos in voor Stéphanos, waar de opbrengst van deze winkeltjes voor bestemd is.

 

Op diverse grote, christelijke beurzen zoals de Wegwijs en Naar Buiten is Stéphanos aanwezig. Op deze manier laten we het werk van Stéphanos zien, zijn er voor jong en oud handgemaakte producten uit Malawi te koop en staan onze mensen altijd klaar om meer informatie te geven over de verschillende manieren waarop ons werk gesteund kan worden.

 

Ook scholen zetten zich in voor Stéphanos. Stéphanos geeft regelmatig presentaties op scholen, waar vaak een fondsenwervende actie aan verbonden is. Prachtig om te zien dat kinderen in Nederland zich in willen zetten voor hun leeftijdsgenoten in Malawi en Zambia!

 

Bij het ondersteunen van het werk van Stéphanos zetten ook diverse kerken zich in. Wij weten ons gedragen door de gebeden, waar we niet zonder kunnen. Daarnaast houden diverse kerken collectes die bestemd zijn voor Stéphanos. Ook via gemeente-avonden, kerkelijke verkopingen en verenigingen wordt het werk van Stéphanos gesteund. Zonder deze inzet, fondsen en gebeden kunnen de projecten in het veld niet doorgaan. Het is van levensbelang dat we ons met elkaar inzetten en dat een ieder geeft van hij kan en wil geven. Help mee!

 

Wat we doen - in Malawi-Zuid

Malawi is een erg arm land, waar veel problemen zijn zoals hongersnoden en ziektes. Een van de grootste problemen in Malawi is het grote aantal weeskinderen, meer dan 1.000.000! Veel van deze kinderen hebben hun ouder(s) verloren aan HIV / AIDS en zijn zelf ook besmet. Zij staan er nu alleen voor, ze hebben niemand die voor hen kan of wil zorgen.

 

Stéphanos geeft diaconale hulp, waarbij het uitgangspunt de hulp aan weeskinderen is. Om hen goed en blijvend te kunnen helpen is het echter belangrijk dat niet alleen zij, maar ook hun hele omgeving geholpen wordt. Daarom zijn onze activiteiten ingericht op de dorpscultuur.

 

Sinds 1989 is Stéphanos in Malawi om weeskinderen te helpen, in de regio Chileka, in het dorp Gomeza. Chileka ligt in het zuidwesten van Malawi, zo’n 25 km van Blantyre, de 2e stad van Malawi, vlak bij de grens met Mozambique. TA Kuntaja (genoemd naar de traditionele leider Kuntaja) is het gebied waar onze activiteiten zich centreren. Er is daar een Stéphanosdorp ontstaan van ongeveer 14 hectare. In het dorp staan onder andere een weeshuis, scholen, een vakopleiding, een boerderij en een kliniek. De kerk staat net buiten het Stéphanosdorp.

 

Om zoveel mogelijk kinderen en hun omgeving zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we verschillende soorten projecten in TA Kuntaja.

Lees verder

Wat we doen - in Malawi-Midden

Stéphanos Midden-Malawi houdt zich o.a. met de volgende kernactiviteiten bezig:

 

Bijbelse toerusting, Evangelisatie en ontwikkelingswerk.

 

In lokale dorpen wordt evangelisatie en ontwikkelingswerk gecombineerd vormgegeven. Naast het evangelie wordt er kennis doorgegeven om in eigen levensbehoefte te kunnen voorzien, door middel van een ontwikkelingsprogramma. Men leert o.a. in de landbouw op een Bijbels gefundeerde manier omgaan met de schepping als rentmeester.

 

In Lilongwe wordt er Bijbelse toerusting gegeven aan de studenten van Logos Ministries, een theologische school midden in de stad. De focus van deze training is gericht op vier pijlers: Het Woord, het gebed, het gemeente zijn, en getuigen zijn in de wereld.

Deze training is er mede op gericht dat de studenten na afronden van de training in staat zijn zelf deze training te geven in hun lokale kerk, omgeving, of waar ze ook werkzaam zijn.

Stéphanos opereert vanuit de hoofdstad Lilongwe. Vanuit deze stad worden in het omliggende gebied de diverse werkzaamheden uitgevoerd.

 

Wat we doen - in Zambia

Het hoofddoel van het project in Zambia is om jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met Gods Woord. Al het werk wat gebeurt, dient in dit kader te staan.

De organisatie richt zich dus als eerste op de geestelijke nood van mensen. Daaruit voortvloeiend wordt ook materiële ondersteuning geboden.

Alle programma’s hebben als hoofddoel om de geestelijke nood te lenigen:

  • De kinderclubs en jongerengroepen worden georganiseerd om kinderen en jongeren te onderwijzen uit Gods Woord.
  • De organisatie doet aan Bijbelvertaling en verspreiding om het Woord van God dichter bij de mensen te brengen.
  • Het hoofddoel van de alfabetiseringslessen is dat volwassenen de Bijbel leren lezen. De lessen worden na het behalen van die doelstelling ook gestopt.
  • In de lesopzet van het alfabetiseringsprogramma wordt Bijbels materiaal verwerkt.
  • Het hoofddoel van het sponsorprogramma voor weeskinderen is dat de kinderen leren lezen, zodat zij ook de Bijbel kunnen lezen.
  • Daarom wordt onder deze kinderen ook de kinderbijbel verspreid.

De organisatie voert, vanwege bovenstaande redenen, geen programma’s uit die uitsluitend zijn gericht op het verhogen van de levensstandaard van mensen, zoals businessprojecten en microfinanciering.

 

Ook is er geen specifiek programma voor AIDS-voorlichting, omdat er al verschillende organisaties in Petauke zijn die zich specifiek richten op de HIV/AIDS problematiek. Bovendien zal alleen kennis het probleem niet oplossen. De organisatie is er van overtuigd dat het gezag en de kracht van Gods Woord hét antwoord is op de aidsproblematiek, omdat hierdoor zowel het hart als het denken veranderd wordt. AIDS-voorlichting is daarom ingebed in het evangelisatieprogramma. Tijdens de kinderclubs en jongerengroepen wordt vanuit de Bijbel over AIDS gesproken met kinderen en jongeren.

Lees verder

 

Stel dat je helemaal alleen bent…

Stel dat je niemand hebt die voor je zorgt...

Stel dat je alleen moet overleven, op straat…

 

Voor honderdduizenden weeskinderen in Malawi en Zambia is dit hun dagelijks leven. Stéphanos zet zich in om deze kinderen en hun omgeving te helpen. Samen met u. Samen met jou.

 

Stéphanos helpt o.a. door een weeshuis, een school, dagopvang, trainingen en evangelisatie. Help mee!

 

Stéphanos is een interkerkelijke stichting die met de Bijbel als uitgangspunt diaconale hulp verleent aan weeskinderen in Malawi en Zambia.