Stéphanos steunen?

We hebben uw hulp hard nodig. Klik op onderstaande button om uw steentje bij te dragen.

 

Doneer!

U bevindt zich hier: Home » Werkgroepen > TFC Zambia Annemieke Treur

Werkgroep TFC Zambia Annemieke Treur

Welkom op de pagina van de werkgroep TFC Zambia Annemieke Treur.

Algemene informatie

Annemieke werkt in Zambia onder kinderen en volwassenen. Haar werk bestaat voornamelijk uit kinderevangelisatie en alfabetiseringswerk. Veel mensen worden bereikt met het Evangelie.  Annemieke kan haar werk niet doen zonder  steun middels gebed en is  geheel afhankelijk van giften. Wij zijn een enthousiaste thuisfrontcommissie en willen graag meehelpen om dit werk in Zambia mogelijk te maken.  Graag willen we een verbindende schakel zijn tussen u, als achterban, en Annemieke in Zambia.

 

In de eerste plaats heeft Annemieke gebed nodig. Gebed om uitbreiding van Gods Koninkrijk in Zambia, maar ook gebed om praktische zaken zoals voldoende financiële middelen. Door middel van een nieuwsbrief willen we u ook informeren over concrete gebedspunten tijdens haar verblijf in Zambia.  U kunt u voor deze nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen naar tfcannemieke@outlook.com.

 

Daarnaast is Annemieke ook afhankelijk van financiële steun vanuit Nederland. Daarom organiseren we als thuisfrontcommissie diverse activiteiten en zijn we ook erg blij met structurele steun. Giften zijn altijd welkom op het rekeningnummer van TFC Annemieke, NL05RABO0306895161. Neem eens een kijkje op de website: www.annemiekeinzambia.nl.

Voor vragen, opmerkingen en goede ideeën kunt u contact met ons opnemen. We hopen op en bidden voor een zegen op het werk in Zambia tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

 

Contact information

Wieneke Baak-Treur (fondswerver)

Kerkweg 57

3465 JH Driebruggen

Tel: 06-49250480

E-mail: wieneketreur@live.nl

 

Arjen Hoogerland (voorzitter)

Mirjam de Vries (secretaresse)

Arno Treur (penningmeester)

Jacoba de Jong (PR-medewerkster)

 

Voor informatie, sponsoring of opgaven nieuwsbrieven: tfcannemieke@outlook.com

Voor persoonlijk contact: annemieketreur@live.nl

 

www.annemiekeinzambia.nl