werkgroepen

TFC Malawi Willemien van de Ridder

Over werkgroep TFC Malawi Willemien van de Ridder

Willemien van de Ridder werkt vanaf  januari 2017 als veldwerker in Malawi voor stichting Stéphanos. Ze woont op het terrein van Stéphanos, nabij de stad Blantyre. Ze houdt zich daar onder andere bezig met de coördinatie van de ruim 800 sponsorkinderen. Dat houdt in dat ze de in- en uitschrijvingen verzorgt en dat ze ervoor zorgt dat er ieder jaar post en foto’s van de kinderen worden gemaakt.

In Malawi staat ze in nauw contact met de werkers in de gebieden waar de kinderen wonen, en in Nederland met de adoptiemedewerker.

Verder helpt ze binnen Out Reach met het opzetten en geven van trainingen aan kleuterleidsters, zodat zij zelf de kleuters Bijbelverhalen kunnen vertellen.

 

Willemien werkt daar  op vrijwillige basis en is voor haar onderhoud volledig afhankelijk van ondersteuning uit Nederland. Om dit belangrijke werk mede mogelijk te maken is er een Thuisfrontcommissie opgericht. Deze bestaat uit familie en kennissen van Willemien. De Thuisfrontcommissie coördineert de persoonlijke, praktische en financiële ondersteuning.

 

Wat kunt u betekenen voor Willemien?

Allereerst vragen wij gebed voor haar persoonlijk en voor een zegen op haar werk onder de mensen in Malawi. Deze mensen leven veelal in grote armoede en onder erbarmelijke omstandigheden.

 

Daarnaast is er veel geld nodig om dit werk goed te kunnen doen. Wilt u haar financieel steunen? Dat kan door eenmalig of periodiek een geldbedrag over te maken naar rek.nr. NL36 RABO 0310 9589 03 T.n.v. W. van de Ridder, St. Stéphanos. 

 

Tenslotte kunt u met haar meeleven en bekendheid geven aan haar werk. Over wat er in Malawi concreet gedaan wordt, kunt u meer lezen onder het kopje ‘Wat wij doen in Malawi-Zuid’. In Willemiens digitale nieuwsbrief kunt u meer lezen over haar vorderingen en ervaringen in het Warme Hart van Afrika. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar tfcwillemienmalawi@gmail.com

 

Uw ondersteuning op welke wijze dan ook wordt zeer gewaardeerd! 

 

Contactgegevens

Arjan Davelaar (voorzitter)

Celia van Lagen (secretaresse)

Arjan van der Garde (penningmeester)

Herman van Dalfsen (PR & fondsenwerving)

Fenneke van de Ridder (PR & fondsenwerving)

 

1e en 2e Contactpersonen TFC:

Arjan Davelaar  06 – 25 25 25 70  

Herman van Dalfsen  06 – 34 59 26 83

 

Informatie/sponsoring/aanmelden nieuwsbrief : 

tfcwillemienmalawi@gmail.com

Postadres TFC:

TFC Willemien, Kampweg 36a, 3888NX Uddel

 

IBAN: NL36 RABO 0310 9589 03 t.n.v. W. van de Ridder St. Stéphanos

Er wordt uitgekeken naar post in Malawi! Het postadres daar is: 

Willemien van de Ridder

P/O Box 2585

Blantyre

Malawi