Overlijden Dominee G.R. Procee

11 april 2024 - Door: Harry Droppert

Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder.

 

Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ds. G.R. Procee.

Hij was van 2013 tot 2015 bestuurslid van Stichting Stéphanos.

Wij kennen hem als een betrokken man, verbonden met kerken wereldwijd, en een warm hart voor evangelieverspreiding en diaconaat in Afrika. Zijn handelen was daarin voor ons een blijvend voorbeeld.

 

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, medewerkers, veldwerkers en vrijwilligers van Stichting Stéphanos