Schenken aan Stéphanos

Omdat Stichting Stéphanos een ANBI-instelling is, zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Stéphanos betaalt geen belasting over de inkomsten vanuit schenkingen. Het RSIN (ANBI) nummer is: 009230178.

 

Als u aan Stichting Stéphanos wilt schenken, kan dat op twee manieren, namelijk via een eenmalige schenking of een periodieke schenking. 

  

Eénmalige schenking 

Een eenmalige schenking kunt u direct via het donatieformulier doen, of overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0335 3074 50. 


Periodieke schenking 

Periodieke schenkingen zijn voor 100% belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. Wel stelt de belastingdienst enkele eisen aan deze vorm van steun aan een goed doel. 

  • Er wordt voor minimaal 5 jaar op rij een bedrag overgemaakt naar dezelfde organisatie. 

  • Het bedrag is elk jaar ongeveer van dezelfde grootte. 

  • Er is geen tegenprestatie aan de schenking verbonden. 

  • De minimale leeftijd van de schenker bedraagt 18 jaar. 

  • In geval van huwelijk dient de echtgenoot akkoord te gaan met de schenking. 

Sinds 2014 is het niet meer nodig om middels een notariële akte een schenking vast te leggen. Een overeenkomst tussen de schenker en Stichting Stéphanos is tegenwoordig voldoende. 

  • Een gratis interactieve schenkingsovereenkomst vindt u hier (wij adviseren om het bestand met Acrobat Reader te openen). U kunt de ingevulde overeenkomst per mail sturen naar secretariaat@stephanos.nl.
  • Een gratis schenkingsovereenkomst in PDF vindt u hier. U kunt de ingevulde overeenkomst opsturen naar het postbusadres onderaan het formulier of per mail via secretariaat@stephanos.nl.

 

Voorlopige teruggaaf 

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.