Nalatenschap voor Stéphanos

Door middel van uw testament kunt u blijven zorgen voor uw dierbaren. U kunt ook de kinderen in Malawi en Zambia blijven steunen door Stéphanos op te nemen in uw testament. 

 

Er zijn twee manieren om Stéphanos op te nemen in uw testament:

 

1. Erfstelling

Het is mogelijk om Stichting Stéphanos bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt Stichting Stéphanos een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage aan elk van de erfgenamen wordt nagelaten. 

 

2. Legaat

Als u Stichting Stéphanos niet tot erfgenaam wilt maken maar wel in het testament wilt opnemen, kunt u Stichting Stéphanos een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap, of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Stichting Stéphanos. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament. 

 

Hoe werkt het 

Een testament opstellen gebeurt bij de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament. Het eerste half uur van een oriënterend gesprek bij de notaris is in sommige gevallen gratis. 

U kunt het testament te allen tijde wijzigen. 

Stichting Stéphanos is een zogenaamde ANBI-instelling. Dit betekent dat Stichting Stéphanos geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel. 

 

Wilt u Stichting Stéphanos in uw testament opnemen? Dan kunt u de volgende gegevens gebruiken: 

Statutaire naam: Stichting Stéphanos 

Statutaire zetel: Krimpen aan den IJssel 

Bezoekadres: Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn 

Postadres: Postbus 148, 4250 DC Werkendam 

KVK-nummer: 41167663 Den Haag 

RSIN-009230178 (ANBI nummer)