wat wij doen

 

Wij werken aan de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia. 

In Malawi bieden wij vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel)onderwijs aan de meest kwetsbaren, namelijk (wees-)kinderen.

In Zambia zetten wij ons in om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord en om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden. 

 

Onze projecten zijn gebaseerd op onderstaande vier pijlers. 

Evangelisatie

We verlangen ernaar om mensen, in het bijzonder kinderen en jongeren, in aanraking te brengen met het Woord van God.

bekijk de projecten

Alfabetisering

We willen Zambianen en Malawianen leren lezen, zodat ze zelf de Bijbel kunnen ontdekken.

bekijk de projecten

Onderwijs

Voor een juiste plek in de maatschappij is een opleiding voor kinderen en jongeren essentieel.

bekijk de projecten

Diaconaat

Waar nodig zorgen wij voor de juiste middelen. 

bekijk de projecten