Stéphanos leidt theologie studenten op tot tentenmakers

10 februari 2023 - Door: Harry Droppert

Stéphanos leidt theologie studenten op tot tentenmakers

Deze opleiding tot tentenmaker is een samenwerking van Stéphanos met de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) en de theologische school van de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC) te Zomba.

Het plan voor de opleiding tot tentenmaker is ontstaan vanuit de nood om predikanten te voorzien van extra inkomsten. Het salaris van predikanten in Malawi is niet toereikend om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Door naast de theologische opleiding een vak te leren, wordt er een mogelijkheid geboden om extra inkomsten te kunnen genereren door een vak uit te oefenen.

 

De studenten zullen worden opgeleid op de Stéphanos Vocational Training Centre (SVTC). Het SVTC is een nationaal en internationaal erkend beroepsopleidingscentrum. De SVTC leidt per academisch jaar meer dan 300 studenten op. "Stéphanos is dankbaar dat we, in overleg met de zending van de HHK, ten behoeve van toekomstige RPC-predikanten deze verkorte vakopleiding kunnen aanbieden", aldus directeur bestuurder Johan van der Ham van stichting Stéphanos.

 

Op dit moment zijn acht studenten van de Theologische school gestart met de opleiding van vier maanden. Drie studenten volgen de opleiding tot timmerman, en vijf volgen de opleiding tot kleermaker. In de toekomst zullen meer studenten volgen. 

Wim de Kloe, manager zending Hersteld hervormde Kerk: "Het is immers een Bijbelse gedachte die goed in de Malawische traditie past dat Dienaren des Woords mede in hun levensonderhoud voorzien. Vandaar ook: tentenmakers."

Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een door de overheid erkend certificaat en een getuigschrift van Stéphanos.

 

Foto's: Predikanten in opleiding volgen de opleiding tot o.a. kleermaker en timmerman.