Stéphanos publiceert jaarverslag 2022

30 juni 2023 - Door: Harry Droppert

In het jaarverslag is uitgebreid te lezen over de voortgang van het werk in Nederland en de projecten in Malawi en Zambia. Directeur/bestuurder J. van der Ham: "We mogen het ondanks alle onrust, een gezegend jaar noemen. Ons land ging weer 'open' door opschorting van coronamaatregelen, waardoor er weer fysiek activiteiten voor Stéphanos tot stand kwamen en we mochten nieuwe veldwerkers verwelkomen, waardoor de Stéphanos familie verder werd uitgebreid".

 

In financieel opzicht was het ook een gezegend jaar. Ondanks het feit dat vele individuen, gezinnen en bedrijven het niet makkelijk hadden in de nasleep van de pandemie, de gasprijzen en de oplopende kosten voor levensonderhoud.

Tot onze verwondering en dankbaarheid mochten we een aanzienlijk legaat ontvangen, waardoor we geld apart konden zetten voor zaken die dringend nodig zijn voor het werk in Afrika.

 

In het jaarverslag is onder andere ook te lezen dat begin januari het zuiden van Malawi werd getroffen door cycloon Ana. Een grootse noodhulpactie kwam op gang, wat samen met Stichting Timotheos werd opgezet en uitgevoerd. "Het was mooi om samen hierin op te trekken en zo onze medemens in Malawi te voorzien van de benodigde middelen voor voedsel en wederopbouw", aldus directeur/bstuurder J. van der Ham. Eind april bezocht de Raad van Toezicht Malawi, onder leiding van Van der Ham en directeur van Stéphanos Malawi, dhr. Kuyokwa, waar zij met eigen ogen de situatie rondom de noodhulp konden zien en het vele andere werk wat mag worden verricht in de dorpen en op de compound. Daarnaast is er een ondernemersreis georganiseerd en de jaarlijkse werkvakantie. Op deze wijze krijgt een deel van de achterban een extra indruk van het werk dat gedaan mag worden.

 

Vorig jaar zijn Nico en Janneke den Hartog-de Visser met hun 4 kinderen uitgezonden voor het project in Midden-Malawi (Talandira Harvest Centre in Lilongwe). Ook werd Sanne Wittingen uitgezonden voor het project in Zambia.

Er zijn ook zorgen aldus Van der Ham: "De enorm stijgende kosten voor levensonderhoud en de haperende Malawische economie zijn zorgwekkend. Dit gaat ook voor 2023 een zware wissel trekken op onze begroting. Want de lokale inkomsten zijn nog steeds gering. Gelukkig werken we vanuit wederzijds begrip en respect aan onze toekomst, wetend dat er Eén is Die ons werkelijk helpen kan, want 'groter dan de Helper is de nood toch niet' zegt een gezang terecht".

 

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en (Bijbel)onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk zijn gericht op evangelisatie.

 

Het jaarverslag en de jaarcijfers van 2022 vindt u hier.