Evangelisatie en landbouwtraining

In dit programma worden evangelisatie en landbouwtraining gecombineerd.

 

We werken vanuit het trainingcentrum Talandira Harvest Centre. Talandira betekent we hebben (van God) ontvangen. Harvest betekent oogst. Alles wat we hier op aarde bezitten hebben we van God ontvangen. We mogen onze talenten gebruiken om het Evangelie en de kennis die we gekregen hebben te delen met anderen. En we zien uit naar de oogst: geestelijke en aardse oogst. Een naam met een dubbele betekenis.

 

Voor 25 euro krijgen mensen als Paul en Selenia het evangelie te horen en kunnen zij hun gezin beter onderhouden. 

Inhoud van de lessen

Tijdens de Bijbellessen komen allerlei thema’s aan bod, zoals rentmeesterschap en omgang met de naasten. Daarnaast vertellen we over de schepping, de zondeval en het werk van Jezus Christus. 
Na de Bijbelles gaat de lokale bevolking onder begeleiding van Stéphanos op het land aan de slag. De mensen leren op een verantwoorde en Bijbelse manier met de aarde omgaan. Bijvoorbeeld: Geen gebruikmaken van kunstmest (dus goedkoper), een natuurlijke bodembedekking gebruiken (beter voor de grond), zelf compost maken (hergebruik en goedkoper), mest van kippen en geiten gebruiken (hergebruik), gewassen roteren op het land (uitputting van de grond voorkomen). Door deze manier van land bewerken kunnen mensen tot wel drie keer zoveel oogsten. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan het verwerken van de oogst en het maken van voedingsrijkere maaltijden.

 

We organiseren in dezelfde dorpjes ook een bijbelclub voor kinderen. Hier staat het Evangelie centraal. Daarnaast zijn er een jongens- en meisjesclub gestart voor tieners, die dezelfde lessen krijgen als de volwassenen. Na de Bijbelclub spelen we altijd een spelletje voetbal of handbal. Op deze manier geven we jong en oud handvatten uit de Bijbel om een beter bestaan op te bouwen en bovenal om tot geloof te mogen komen.

Bijbelse principes in de praktijk

Praktische landbouwlessen en Bijbelse principes gaan bij onze opleiding hand in hand: 

 • Op tijd
  De schepping is geordend. Zaaitijd en oogsttijd wisselen elkaar af. De scheppingsorde respecteren is belangrijk. Een dag te laat zaaien levert per hectare 120kg minder mais op, laten studies in Zuid-Afrika zien. 
 • Hoge standaard
  De Schepper heeft alles op elkaar afgestemd. Zo moet een agrariër ook te werk gaan. We leren rechte lijnen maken, meten met maten en rekening houden met afstanden. Studies hebben laten zien dat met de maatvoering die we hier gebruiken de hoogste oogst opbrengst gehaald kan worden. Ook weten ze volgend jaar waar de plantgaten waren, zodat ze daar rekening mee kunnen houden.
 • Zonder afval
  Veel van wat je hebt gekregen is herbruikbaar en heeft zijn nut. Voor compost, voor medicijnen, voor voedsel of op een andere manier. 
 • Met plezier
  Werken op het land is niet gekomen door de zondeval, dit was er al voor de zondeval. Adam en Eva waren rentmeesters van de schepping, zij mochten de aarde bouwen en bewaren. Dit is een openbaring voor de mensen omdat ze boer-zijn zien als een teken van armoede. Maar we mogen met vreugde het werk doen dat door God is gegeven.

Via het onderstaande formulier kunt u via incasso betalen. Als u (eenmalig) online wilt doneren, kunt u deze link gebruiken: online doneren.

 

U kunt ook zelf een gift overmaken via NL74 RABO 0335 3074 50 (indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden).


Door dit formulier te verzenden, geeft u toestemming om deze gegevens te verwerken in ons systeem. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zie ook ons privacy statement.

Evangelisatie

bekijk de projecten

Alfabetisering

bekijk de projecten