Ebenezer School

De basisschool Ebenezer Institute of Learning ligt in het dorp Nkhoma in Malawi. Het dorp wordt ook wel een missiepost genoemd. Nkhoma is gesticht door de Nederduitse Gereformeerde Kerk (uit Zuid-Afrika) in 1896. In het dorp is ook het ziekenhuis 'Nkhoma Hospital' gevestigd dat in 1915 is opgericht. Daarnaast is er een dorpskerk van de CCAP (Church of Central-Africa Prasbyterian), een basis- en middelbare regeringsschool, en een aantal kleine winkels.

 

De school

Omdat de kinderen van het ziekenhuispersoneel geen goed onderwijs konden volgen in Nkhoma, ontstond het idee om een privéschool te starten. Betrokken ouders vormden een schoolbestuur en in overeenstemming met Nkhoma Synod opende Ebenezer Institute of Learning haar deuren in april 2008. De laatste jaren komen er steeds meer leerlingen uit de kansarme dorpjes rondom Nkhoma.

Malawi heeft onvoldoende regeringsscholen en de kwaliteit van het onderwijs is over het algemeen slecht. Dit komt mede door het hoge aantal leerlingen per klas (150-200 leerlingen is geen uitzondering), gebrek aan schoolmaterialen en goede onderwijzers. Op Ebenezer School zijn kinderen welkom vanaf 3 jaar. Er zijn 17 groepen (van Pre-Kindergarden t/m Grade 7) met in totaal ruim 400 leerlingen. In elke klas zitten minimaal 30 leerlingen.

De schooldag begint met een gezamenlijke bijeenkomst in de aula van de school. De scholieren beginnen met het zingen van het volkslied. Dat is in veel landen de gewoonte. Vervolgens bidden de leerlingen. Daarna krijgen ze de mededelingen te horen en gaan ze vervolgens onder het zingen van een lied naar hun klaslokaal. Tussen de lessen door zijn er pauzes voor sport en spel.

De overheid houdt toezicht op de lesinhoud. Vakken die de kinderen krijgen zijn ondermeer: Bijbelkennis, Engels, Chichewa, rekenen en sociale vaardigheden. Na een schooldag gaan de kinderen weer naar huis om daar hun dagelijkse klusjes in het huishouden te gaan doen.

 

Sinds april 2023 ondersteund Stéphanos dit project in Malawi. Helpt u mee?

Voor 20 euro per maand kan een kind naar deze christelijke basisschool.

Voor eenmalig 25 euro helpt u een kind aan schoolboeken en een schooluniform. 

Uitbreiding scholencomplex

Goed onderwijs kan niet gegeven worden zonder de juiste faciliteiten. Denk hierbij aan ruime klaslokalen voorzien van stromend water en elektriciteit. Hygiëne op school is erg belangrijk, zeker in Afrikaanse landen als Malawi.

Sinds 2008 wordt er al gebouwd aan de Ebenezer School. Het schoolgebouw groeide door de jaren heen gestaag mee in lijn met de ontwikkeling van het leerlingenaantal. De huidige capaciteit van de school ligt op 540 leerlingen, met het betrekken van een aantal nevenruimtes kan dit uitgebreid worden tot 600 leerlingen. In het najaar van 2019 werd het laatste schoolblok gerealiseerd.

De komende jaren ligt de focus van de bouw op het realiseren van voldoende woningen voor het onderwijzend personeel. Om het werken op school aantrekkelijk te maken wil de school voorzien in goede huisvesting voor (potentiële) leerkrachten. De woningen zijn eenvoudig en van goede kwaliteit, zodat de onderhoudskosten beheersbaar blijven. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen, zoals Soil Stabilized Bricks en Solar Geysers.

 

Wilt u dit project ondersteunen of meer infomatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Werkgroep Ebenezer School Malawi.


Via het onderstaande formulier kunt u via incasso betalen. Als u (eenmalig) online wilt doneren, kunt u deze link gebruiken: online doneren.

 

U kunt ook zelf een gift overmaken via NL74 RABO 0335 3074 50 (indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden).


Door dit formulier te verzenden, geeft u toestemming om deze gegevens te verwerken in ons systeem. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zie ook ons privacy statement.

Evangelisatie

bekijk de projecten

Alfabetisering

bekijk de projecten