Het werk van Stéphanos in Zambia

15 september 2022 - Door: Sanne Wittingen

Het werk van Stéphanos in Zambia

Eind mei ben ik in Zambia aangekomen. Voorafgaand aan mijn vertrek heb ik verschillende gesprekken gehad over de visie en het werk wat Stéphanos in Zambia doet. Nu ik echt op deze plek ben en met dit werk aan de slag ben gegaan, wordt steeds meer duidelijk wat die visie en wat het werk inhoudt. Wij mogen hier, in samenwerking met onze Zambiaanse collega's, de mensen bekend maken met het Woord van God. Dat gebeurt op verschillende manieren. Onder andere in het geven van diverse trainingen. Die trainingen worden gegeven in de dorpen rondom de plaats waar wij wonen. Deze trainingen gaan over bijvoorbeeld het Gebed des Heeren of de Apostolische geloofsbelijdenis. Maar ook trainingen die gericht zijn op vriendschappen, groepsdruk, christelijke families en gezinnen. Een ander groot onderdeel is de zondagsschool training. Met dit programma worden mensen opgeleid om in hun eigen kerk of dorp de zondagschool te geven om zo ook de kinderen bekend te maken met het Woord van God.

Daarnaast worden er veel materialen zoals flyers en Bijbelstudies gemaakt en verspreid. Dit gebeurd door middel van leestasjes voor de kerken. Elke twee maanden krijgen rond de 110 kerken zo'n tasje met daarin materiaal over een bepaald thema. Op dit moment ben ik bezig met het maken van de tasjes over het thema 'Kerst'. De bedoeling is dat de mensen deze materialen in hun kerk uitdelen, gebruiken, lezen en weer aan elkaar doorgeven. Het is heel mooi om te zien dat er op deze manier heel veel mensen bereikt worden.

 

Het hebben van materialen, zoals boeken of folders om te lezen, is hier voor de Zambianen niet vanzelfsprekend. Daarom zijn ze erg blij met het krijgen van deze materialen. Er zijn ontzettend veel kerken in Zambia. Elk dorp heeft er meerdere. Maar de kennis van de Bijbel is niet groot. Daarnaast is de Bijbelkennis vermengd met bijgeloof en blijven de preken oppervlakkig. In de meeste kerken (gelukkig niet overal) gaat het er vooral over dat het belangrijk is om te geven aan anderen en aan de kerk, dat God liefde is en wat je wel of niet moet doen als Christen.

 

Toen ik een aantal weken geleden met mijn Zambiaanse collega zat te wachten bij een training, hadden we het over Filippus uit Handelingen 8. We kwamen allebei tot de conclusie dat het werk wat hij en wij als Stéphanos in Zambia mogen doen van zo'n groot belang is. De Moorman op de wagen las uit de boekrol Jesaja. Maar hij begreep niet wat hij las. En zo treffend om te lezen dat hij zei; 'Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?'. De mensen komen naar de trainingen o meer te leren over de Bijbel en de diepe inhoud van bijvoorbeeld de Geloofsbelijdenis of het Gebed des Heeren. Ze willen het ook leren, maar dan moet iemand het hen wel uitleggen. Filippus voegde zich bij de Moorman. 'En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus'. Zo mogen wij een heel klein poosje met deze mensen 'meereizen' om hen in alle eenvoud de Bijbel uit te leggen.

 

Lees de andere blogs van Sanne Wittingen op sanneinzambia.nl/