Noodhulp voor gezinnen vanuit drie deputaatschappen

5 juni 2019 - Door: Harry Droppert

De Deputaatschappen van Bijzondere Noden van de drie kerkverbanden (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) hebben de noodhulpprojecten mogelijk gemaakt.

 

Malawi, een prachtig land in Zuid Oost Afrika, werd begin maart 2019 getroffen door een grote ramp. Als gevolg van een cycloon in het buurland Mozambique heeft het 4 dagen onophoudelijk geregend, met als gevolg grote overstromingen en steenlawines in het zuiden van Malawi. Hierbij kwamen 45 mensen om het leven, raakten 577 mensen gewond en moesten 15.185 gezinnen huis en haard verlaten om een veilig onderkomen te zoeken. In totaal zijn er 147.958 huishoudens getroffen door deze ramp. President Peter Mutharika riep op 9 maart 2019 de noodtoestand uit waardoor er internationaal hulp op gang kwam. Ook Stichting Stéphanos wilde en kon hierin meehelpen. Een inventarisatie werd gedaan en een plan van aanpak werd opgesteld.

De eerste noodhulp was het belangrijkste: voedsel voor de vele gezinnen die niets meer over hadden. Met eerder opgedane ervaring in noodsituaties werd door onze lokale organisatie al snel een budget opgemaakt. Spoedig konden we hen melden dat er in Nederland en in Canada fondsen verzameld werden om de noodhulp in gang te zetten. Waarborgen van de juiste besteding van de fondsen en het verlenen van hulp aan de meest behoeftigen was een noodzakelijke factor in het uitvoeren van het plan. Daarbij werd gekeken naar de locatie, situatie ter plekke en beschikbaarheid van de benodigde goederen en het daaraan verbonden prijskaartje.

Maïs: Direct na de overstroming was de hoofdweg naar het zuiden, Chikhwawa, afgesloten door een enorme breuk in het wegdek. Dit was reden om de maïs ter plaatse te kopen en uit te delen. Sommige handelaren maakten misbruik van de situatie en verhoogden de prijzen. Door de lange samenwerking die Stéphanos heeft in het zuiden, én de uitleg van de manier van fondsenwerving, lukte het om de mais voor redelijke prijs te kopen.

Voedselzekerheid: Een tweede interventie was het voorzien van voedsel voor de lange termijn. Hiervoor werden droogte tolerante gewassen gekocht en aan de 500 gezinnen uitgedeeld. Cassave en zoete aardappels hebben slecht 3 maanden nodig voordat het geoogst kan worden. Deze gewassen zijn een goede vervanging van maïs en zitten vol vitamine C. Gezinnen die eerder geiten hadden maar die hebben verloren door de overstromingen, krijgen opnieuw een geit. Voedselzekerheid op de lange termijn. In het zuiden van Chikhwawa is het overwegend warm tot heet. Temperaturen van 35 tot 40 graden zijn daar heel normaal. Waar het voor mens en dier soms zuchten is vanwege de hitte, geeft de warmte van de zon juist veel energie via de zonnepanelen. Van deze techniek wordt i.c.m. irrigatiesystemen dankbaar gebruik gemaakt door boeren die een stuk lang langs de Shire rivier hebben.

Gezondheid en hygiëne: Waar overstromingen zijn en de mensen gedwongen moeten overleven in een tentenkamp of bij elkaar in huis, is de kans op cholera, diarree en malaria groter. Om deze ziekten zoveel mogelijk te voorkomen, hebben alle 500 gezinnen in het programma een klamboe, plastic emmer, keuken benodigdheden en water-reinigingsmiddel ontvangen.

Huisvesting: Opbouw van de huizen na een overstroming is een hele klus. Zodra de aarde weer droog is worden de mensen gevraagd om zelf stenen te bakken. Stephanos heeft aan ieder gezin 45 meter dakbedekking (plastic) gegeven, een slaapmat, een deken en twee zakken van 50 kg. cement. De directeur van de cement fabriek werd benaderd en hij wilde het initiatief graag steunen en gaf daarvoor 100 zakken cement! In de dorpen zijn bouwvakkers aanwezig die de gezinnen helpen met de opbouw en versteviging van hun huisjes. Deze taak wordt nauw in de gaten gehouden door de veldwerkers van Stephanos om er voor te zorgen dat de mensen inderdaad geholpen worden en het leven weer leefbaar wordt.

In een later stadium zullen hier ook Bijbels verspreid worden.

Wij zijn dankbaar dat we door deze steun vele gezinnen in Woord én daad mogen en kunnen helpen.

Mocht de Heere er Zijn zegen aan verbinden. Want aan Zijn zegen is immers alles gelegen.