werkgroepen

TFC Malawi Karin van Meeuwen

Over werkgroep TFC Malawi Karin van Meeuwen

Welkom op de pagina van Karin van Meeuwen.

 

Algemene informatie

Karin werkt in Malawi op vrijwillige basis. Zowel haar onderhoud als de projectkosten worden niet door Stéphanos betaald. Om haar werk mogelijk te maken zijn wij als ThuisFrontCommissie en ActieTeam actief bezig met acties en sponsorwerving.

 

Karin geeft de training ‘Farming Gods Way’. In deze training krijgen mensen les uit de Bijbel. Bijvoorbeeld over de schepping, de zondeval en het werk van Jezus Christus. Allerlei thema’s komen aan bod, zoals rentmeesterschap en omgang met de naasten.

Na deze Bijbelles gaat ze met de lokale bevolking op het land aan de slag. Hierbij coacht ze de lokale bevolking in het bewerken van het land op een Bijbelse manier. Op deze manier kan er meer worden geoogst. In dit programma komt bijvoorbeeld aan bod hoe ze lokale producten kunnen gebruiken, het land bewerken en de oogst bewaren.

 

Wilt u meer te weten komen over Karin en haar werk? We komen hier graag over vertellen op bijvoorbeeld verenigingsavonden, zangavonden, verkopingen en dergelijke. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op via tfc4karin@gmail.com. Via deze weg kunt u zich ook opgeven om de nieuwsbrief te ontvangen Daarnaast is Karin ook te volgen via Facebook: facebook.com/karininmalawi.

 

Uw gift is van harte welkom op NL60RABO0306894947 tnv Stichting Stéphanos.

Contactgegevens

ThuisFrontCommissie

Floor Vogel (voorzitter) 

Andrea Verdoold

Harry de Winter

Esther van Meeuwen

Anita Ligtenbarg

 

Voor informatie, sponsoring of aanmelding voor de nieuwsbrief: tfc4karin@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/karinvanmeeuwen4

Direct contact met Karin? karinvanmeeuwen4@hotmail.com

 

ActieTeam

Simone Davidse (contactpersoon: simone_davidse@hotmail.com)

Margo Hokse

Marianne Brokking

Petra van Meeuwen

Herma van der Wilt