werkgroepen

TFC Zambia Anneke van Asselt

Over werkgroep TFC Zambia Anneke van Asselt

Anneke van Asselt werkt in Zambia om daar evangelisatie- en alfabetiseringswerk te verrichten in verschillende dorpen. Daarnaast is Anneke bezig om kinderbijbels te vertalen, De Kijk- en Luisterbijbel van Laura Zwoferink en de Kinderbijbel van Van Dam zijn de afgelopen jaren gerealiseerd.

Het is heel belangrijk dat Anneke gesteund wordt om dit mooie werk te kunnen doen. Dit kan op verschillende manieren; door gebed, persoonlijke betrokkenheid en financiële steun.

 

Ook is er een thuisfrontcommissie (TFC) opgericht. Ons doel als TFC is om Anneke zo goed mogelijk te ondersteunen en haar in staat te stellen om haar werk te doen, zowel op praktisch en financieel gebied als door bekendheid te geven aan het project.

 

Anneke is bij het uitvoeren van haar werk geheel afhankelijk van giften. U kunt een

(fiscaal aftrekbare) gift overmaken op NL23 RABO 0155 9557 56 t.n.v. Stg. Stephanos o.v.v. Zambia / AnnekeUddel Ieder bedrag is welkom! 

Contactgegevens

Dieneke Bronkhorst-van Asselt (activiteiten)

Oude Garderenseweg 175

8075 PL  ELSPEET

Tel.nr. 0577-492219

dbronkhorst@kliksafe.nl

 

Wouter van Asselt (voorzitter)

Annelien Thomassen (activiteiten)

Fennetje de Bruin-Kok (financiën)

 

Voor informatie, sponsoring of opgave nieuwsbrieven: dbronkhorst@kliksafe.nl

Voor persoonlijk contact: annekevanasselt@hotmail.com