werkgroepen

TFC Malawi Nico en Janneke den Hartog

Over werkgroep TFC Malawi Nico en Janneke den Hartog

Nico en Janneke werken met hun gezin in de dorpjes rond Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Veel mensen leven daar in extreme armoede. Er is weinig tot gaan eten. Scholing voor de kinderen en jongeren is er nauwelijks. Daarnaast leeft de bevolking vaak in angst in verband met hekserij. 

 

Het project

Hun inzet zal voornamelijk gericht zijn op het uitbreiden van het werk dat Stichting Stéphanos al doet in Lilongwe naar de omliggende dorpjes.

 

Nico en Janneke willen hoop brengen aan de mensen die daar in totale armoede leven.

  • Hoop op voldoende eten voor het hele jaar, door middel van landbouwtrainingen.
  • Hoop voor de eeuwigheid, door middel van het geven van Bijbelstudies.
  • Hoop op gevarieeerde voeding door middel van kooklessen, waardoor met name kinderen minder ziek zullen zijn en er minder ondervoeding is.
  • Hoop dat kinderen tenminste één maaltijd per dag krijgen, door middel van een voedselproject.
  • Hoop op God voor kinderen, door middel van kinderbijbelclubs, zodat kinderen hoop mogen krijgen op God.
  • Hoop op een liefdevol leven door middel van huwelijkstoerusting.

Graag willen zij zich inzetten voor deze mensen. Meer informatie over dit prachtige werk kunt u lezen op: https://www.stephanos.nl/projecten/evangelisatie/evangelisatie-en-landbouwtraining

 

Uw steun is nodig!

Om het werk van Nico en Janneke mogelijk te maken zijn er vanzelfsprekend ook financiële middelen nodig. Om in hun levensonderhoud te voorzien en de dagelijkse kosten te kunnen betalen zijn zij afhankelijk van uw giften.

 

U kunt uw donatie eenvoudig overmaken of een machtiging voor een periodieke bijdrage geven middels het formulier op onze website: www.denhartoginmalawi.nl. Hierbij worden wel transactiekosten bij ons berekend. Het formulier biedt u de optie om deze kosten voor uw rekening te nemen.

U kunt ook zelf een bijdrage overmaken naar NL27 INGB 0388 8963 96 t.n.v. Stichting Stéphanos. Dit is het rekningnummer van de TFC.

 

Meer informatie vindt u op: www.denhartoginmalawi.nl

 

Contactgegevens

Arie van Vliet (voorzitter)

Willemiek de Wit (secretaris)

William Marinissen (penningmeester)

Gerteke Treur (PR & fondsenwerver)

Ella Selles (PR & fondsenwerver)

 

Informatie/sponsoring/nieuwsbrief: TFC Fam. Den Hartog tfcfamiliedenhartog@gmail.com